Stretching

Daniellas Hundhälsa

Friskvård & Rehabilitering

 

Stretching

 

Stretching betyder töjning. Muskeln hålls i ett utdraget viloläge och förs sedan tillbaka till ursprungsläget. En elastisk muskel med normal längd har goda förutsättningar att utveckla kraft och arbeta optimalt vilket i sin tur förbättrar prestation och minskar skaderisken.

 

Många djurarter stretchar/sträcker ut sig på eget initiativ. Detta sker spontant och utan överdriven belastning. En hund som är stel eller har ont slutar ofta att stretcha sig själv.

 

En hund som blivit förkortad i sin muskulatur väljer gärna att inte själv stretcha då det kan upplevas som obehagligt att töja en stram muskel, och det är ju strama muskler som behöver töjas. I samband med en rörelsestörning, stelhet, muskelskada mm. är det bra att ställa sig frågan om hunden slutat stretcha sig självmant? Om den har det och behandling påbörjas blir hunden rörligare och börjar sedan sträcka på sig själv igen.

 

 

Varför stretching?

 

Under fysiskt arbete drar muskeln ihop sig. För att bibehålla muskelns smidighet och elasticitet är det viktigt att töja ut muskeln efter arbete. Om en muskel inte töjs ut efter arbete fortsätter den att vara kort och detta kan i sin tur leda till felaktig belastning på leden. Detta kan i sin tur ge både nedsatt cirkulation, irritation/inflammation och förslitningar som i värsta fall kan leda till benpålagringar.

 

Korrekt utförd stretching har många positiva effekter på din hund. Stretching släpper på spänningar i muskler, senor och leder, slätar ut bindväven, ökar muskelflexibiliteten, ökar eller bibehåller rörelseomfånget, förbättrar blodcirkulation, stärker muskulaturen, minskar träningsvärk, ger en mer elastisk vävnad och förbättrar din hunds koordination och kroppsmedvetenhet.

 

Stretching ska anpassas till individens specifika muskulatur. Muskelns kondition och töjningsförmåga är viktigt att respektera. Stretching bör användas med försiktighet. Målet är att minska muskelspänning och bibehålla normal rörlighet, inte att skapa en extrem rörlighet. Överrörlighet ger instabilitet som kan leda till översträckningar och andra skador.

 

Hundar som har flest fördelar av stretching är alla arbetande hundar, hundar med rygg/ledproblem, gamla hundar, överviktiga eller tunga hundar, spända hundar, stressade hundar, tjänstehundar, draghundar, jakthundar, kapplöpningshundar, bruks och tävlingshundar.

 

Tillfällen då man inte ska stretcha är vid inflammationer, före träningspass, frakturer, aktiva led-, muskel- och skelettsjukdomar, nyligen avslitna senor, ledband eller muskler, vid akuta skador och muskelbristningar.

Stretching

 

 • Minskar spänningar i muskulatur och senor
 • Bibehåller och ökar rörelseomfånget
 • Minskar träningsvärk
 • Förbättrar hundens koordination och kroppsmedvetenhet

 

Vilka har störst nytta av stretching

 

 • Alla arbetande hundar
 • Stela hundar
 • Muskelbristning hos hund
 • Hundar med rygg och ledproblem
 • Gamla hundar
 • Överviktiga hundar
 • Stressade hundar
 • Jakt och tävlingshundar

När skall man inte stretcha

 

 • Vid aktiva inflammationer
 • Före träningspass
 • Frakturer
 • Aktiva led-, muskel- & skelettsjukdomar
 • Nyligen avslitna senor, ledband eller muskler
 • Akuta skador

Standardprismall

 

Första besöket (60 minuter) 600 kr

Undersökning av hund och behandlingsupplägg.

 

Andra besöket (45 minuter) 460 kr

Uppföljning och behandling

 

Klippkort (bundet till ägare)

Fem gånger 45 minuter 2000 kr

Tio gånger 45 minuter 3600 kr

 

Om ni har flera hundar som behöver behandling och inte önskar utnyttja klippkorten så debiteras timpenning om 600 kr/timma.

 

Medicinsk Laser

I de fall där vi endast skall behandla med laser styrs priset av hur stort område som behöver behandlas. En vanlig tidsåtgång är 20 minuter och ett pris på 350 SEK.

 

Kurs i Stretching för hemmabruk

(två tillfällen 30 minuter) 600 kr

 

Precis som hos människor så är stretching av hundar det perfekta sättet att förebygga skador hos både motionärshunden och den elitidrottande hunden. Fokus för utbildningen ligger på lämpliga praktiska moment som du skall klara av att genomföra själv.

 

Copyright Daniellas Hundhälsa Friskvård & Rehabilitering © All Rights Reserved.