Träning

Daniellas Hundhälsa

Friskvård & Rehabilitering

 

Träning

 

Alla djur behöver röra på sig för att må bra vare sig de är en sällskapshund eller en tävlingshund. Du får hjälp att ta fram ett individanpassat träningsschema för dig och din hund som passar i er vardag.

 

 

Det är viktigt att ha en tanke och en planering bakom sin träning. Varje hund och hundförare bör ha en individuell träningsplan som baseras på den egna målsättningen, kroppsliga och mentala förutsättningar samt tidigare erfarenhet av träning och tävling. Ett rätt uppbyggt träningsupplägg minskar risken för skador och ökar möjligheten att lyckas i träning, tävling och vardag.

 

Träningsupplägg

 

Vad innebär de rörelser din hund förväntas utföra och finns det specifika rörelser eller moment som den faktiskt bör undvika eller minimera? Vi lägger upp vardags träningen för din hund utefter dina tankar och ambitioner kring önskat resultat.

 

Ett bra träningskoncept ger framgångar som håller! Träningseffekt är en färskvara, som hela tiden kan förändras. Kunskap och sunt förnuft kan många gånger vara avgörande för hur er säsong kommer att bli.

 

Var noga med att ni alltid värmer upp inför en aktivitet. Risken för skador ökar med 20% hos en kall hund. Lika viktigt är det att varva ner hunden med tex. en promenad efter ett träningspass.

 

Resultat av en korrekt träning ger alla inblandade ökade garantier för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt oavsett om hunden genomgått en kirurgisk behandling, eller om den blivit ordinerad medicinsk behandling för sina problem. Den fysiska och mentala hälsan är beroende av varandra.

 

 

 

 

Träningsupplägg

 

Resultat av en korrekt träning ger alla inblandade ökade garantier för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt oavsett om hunden genomgått en kirurgisk behandling, eller om den blivit ordinerad medicinsk behandling för sina problem. Den fysiska och mentala hälsan är beroende av varandra.

Färskvara!

 

Träningseffekt är en färskvara, som hela tiden kan förändras. Kunskap och sunt förnuft kan många gånger vara avgörande för hur er säsong kommer att bli.

 

Ett bra träningskoncept ger framgångar som håller!

Uppvärmning!

 

Var noga med att ni alltid värmer upp inför en aktivitet. Risken för skador ökar med 20% hos en kall hund. Lika viktigt är det att varva ner hunden med tex. en promenad efter ett träningspass.

Rörelseanalys och träningsprogram

(två besök 60+30 minuter) 900 kr

 

Vid första besöket går vi igenom er hunds hälsohistoria. Vi gör en videoanalys av rörelsemönstret vid skritt, trav och eventuell provokation och genomgång av hundens muskelgrupper och leder.

Vid det uppföljande besöket går vi igenom resultaten tillsammans och ni får personliga instruktioner hur träningsupplägget skall utföras.

 

Ibland finner vi avvikelser som behöver behandlas med massage eller stretching. Uppföljande behandlingar debiteras enligt standardprismall.

 

 

Träningsupplägg

(Pris enligt standardprismall)

 

Genomgång av träningens syfte samt upplägg av träning utifrån gemensamt utgångsläge. Träningsupplägg för en begränsad period, säsong eller hela året.

 

 

Standardprismall

 

Första besöket (60 minuter) 600 kr

Undersökning av hund och behandlingsupplägg.

 

Andra besöket (45 minuter) 460 kr

Uppföljning och behandling

 

Klippkort (bundet till ägare)

Fem gånger 45 minuter 2000 kr

Tio gånger 45 minuter 3600 kr

 

Om ni har flera hundar som behöver behandling och inte önskar utnyttja klippkorten så debiteras timpenning om 600 kr/timma.

 

Medicinsk Laser

I de fall där vi endast skall behandla med laser styrs priset av hur stort område som behöver behandlas. En vanlig tidsåtgång är 20 minuter och ett pris på 350 SEK.

Copyright Daniellas Hundhälsa Friskvård & Rehabilitering © All Rights Reserved.