Funktionsanalys

Daniellas Hundhälsa

Friskvård & Rehabilitering

 

Funktionsanalys

 

 

I en funktionsanalys tittar man på om hunden kan utföra olika moment som ingår i vardagen, eller kanske i ett visst arbete, för att få en uppfattning om vilka inskränkningar djuret har.

 

Funktionsanalysen är också bra för att utvärdera träningen och rehabiliteringen då man kan se om en tidigare avsaknad funktion kommer tillbaka.

 

Analysen ger vidare vägledning för fortsatt planering av träning och rehabilitering.

 

Varför gör man en funktionsanalys?

 

Analysen ger vägledning för fortsatt planering av träning och rehabilitering.

 

Rimligt?

 

Vad ställer vi för krav på våra hundar? Vad behöver hunden klara av i vardagen, under träning eller till tävlingstillfället?

 

Funktionsanalys

(Pris enligt standardprismall)

 

I en funktionsanalys tittar man på om hunden kan utföra olika moment som ingår i vardagen, eller kanske i ett visst arbete, för att få en uppfattning om vilka inskränkningar djuret har. Funktionsanalysen är också bra för att utvärdera träningen och rehabiliteringen då man kan se om en tidigare avsaknad funktion kommer tillbaka. Analysen ger vidare vägledning för fortsatt planering av träning och rehabilitering.

 

 

Standardprismall

 

Första besöket (60 minuter) 600 kr

Undersökning av hund och behandlingsupplägg.

 

Andra besöket (45 minuter) 460 kr

Uppföljning och behandling

 

Klippkort (bundet till ägare)

Fem gånger 45 minuter 2000 kr

Tio gånger 45 minuter 3600 kr

 

Om ni har flera hundar som behöver behandling och inte önskar utnyttja klippkorten så debiteras timpenning om 600 kr/timma.

 

Medicinsk Laser

I de fall där vi endast skall behandla med laser styrs priset av hur stort område som behöver behandlas. En vanlig tidsåtgång är 20 minuter och ett pris på 350 SEK.

Copyright Daniellas Hundhälsa Friskvård & Rehabilitering © All Rights Reserved.