Fysioterapi

Daniellas Hundhälsa

Friskvård & Rehabilitering

 

Vad är en hundfysioterapeut?

 

En hundfysioterapeut arbetar med att förbättra hundens hälsa och rörelseförmåga genom fysisk aktivitet och, vid behov, kompletterande behandling. När man som djurägare tar sitt djur till en fysioterapeut måste man kontrollera att personen ifråga har en god kompetens och utbildning, eftersom hunden inte kan tala om ifall något känns fel.

 

 

I hundfysioterapeutens arbete ingår främst undersökning och behandling för att bota, förebygga eller lindra sjukdom eller skada. Problemen finns främst i rörelseapparaten med dess stödjeorgan, dvs. skelett, leder, muskler, senor och ligament samt nerver. Fysioterapeuten bedömer också hundens förmågor och funktion som motorik, styrka, ledrörlighet och smärta. Behandlingen kan avse både primära problem men också sekundära (problem som uppkommit av det primära, dvs. ursprungliga besväret).

 

Det vetenskapliga underlaget utgörs till stor del av rörelsevetenskap som omfattar biomekaniska, fysiologiska och psykologiska faktorer, samt perspektiv på rörelse och specifika störningar av rörelsefunktionen som orsakas av sjukdom eller skada. Sammanfattat täcker hundfysioterapeutens kunskapsområde det mesta som klassas som ”problem i rörelseapparaten” såsom anatomi, fysiologi, sjukgymnastiska behandlingsmetoder, massage, ortopedi, neurologi, mjukdelar, biomekanik, träning, rörelseanalys, allmänmedicin, psykologi, forskningsmetodik och friskvård.

 

 

Friskvård & Rehabilitering

 

Målet med friskvård är att bevara hundens hälsa och därmed ge hunden ett långt, friskt och lyckligt liv. Förebyggande träning i friskvårdssyfte minskar skaderisk och ohälsa, precis som hos oss människor. Sedan flera år tillbaka har man insett att kroppen inte vilar sig frisk i längden, utan istället blir frisk genom rätt doserad träning.

 

Målet med rehabilitering är att hunden ska återvända till vardagen och kunna göra den ursprungliga funktionen som var tänkt. Aktiv träning med rätt belastning då hunden rör sig, koordination och funktionell träning är grunden för sjukgymnastiken.

 

Fysioterapi

 

  • Bevarar och förbättrar hundens rörelseförmåga och hälsa
  • Undersökning, behandling för att bota, förebygga eller lindra sjukdom eller skada
  • Aktiv träning med rätt belastning
  • Uppföljning

Helhetssyn

 

  • Isolerade problem är ovanliga
  • Skador ger kompensatoriska felbelastningar
  • Kosten är alltid viktig

Fysisk Friskvårdsgenomgång

(ett besök 60 minuter) 600 kr

 

Detta paketet är för dig som vill det bästa för din friska hund. Vi går igenom din hunds rörelsemönster, muskelgrupper och leder. Vi gör en visuell bedömning av hans/hennes hull, pälskvalitet, puls och andning. Detta ligger till grund för eventuella rekommendationer om behandling, träningsupplägg eller förslag på ytterligare utredning. Uppföljande besök debiteras enligt standardprismall (se nedan). Fysioterapeutisk behandling ersätter inte veterinärvård utan är ett komplement till denna.

Standardprismall

 

Första besöket (60 minuter) 600 kr

Undersökning av hund och behandlingsupplägg.

 

Andra besöket (45 minuter) 460 kr

Uppföljning och behandling

 

Klippkort (bundet till ägare)

Fem gånger 45 minuter 2000 kr

Tio gånger 45 minuter 3600 kr

 

Om ni har flera hundar som behöver behandling och inte önskar utnyttja klippkorten så debiteras timpenning om 600 kr/timma.

 

Medicinsk Laser

I de fall där vi endast skall behandla med laser styrs priset av hur stort område som behöver behandlas. En vanlig tidsåtgång är 20 minuter och ett pris på 350 SEK

 

Copyright Daniellas Hundhälsa Friskvård & Rehabilitering © All Rights Reserved.