Kost

Daniellas Hundhälsa

Friskvård & Rehabilitering

 

Vilket foder ska jag ge min hund?

 

Det är inte lätt att hitta rätt bland all den hundmat som erbjuds på marknaden idag, allt från hemlagade recept till dyrare specialfoder.

 

 

Kroppen behöver energi för att kunna utföra arbete och överhuvudtaget fungera.

 

Energibehovet kan delas in i ett inre, det konstanta behovet av energi som behövs för ämnesomsättningen och ett yttre, där allt fysiskt arbete i form av kroppsrörelse, där behovet växlar beroende på tillväxt, vilken ansträngning som hunden utsätts för samt stress, kyla och värme. Det totala energibehovet är summan av det inre och yttre arbetet.

 

Med en bra energibalans menar man att den energi som hunden förbrukar ska motsvara den energi som hunden får i sig. Om balansen inte upprätthålls så hunden får för mycket eller för lite energi relaterat till förbrukning blir hunden överviktig eller underviktig. Övervikt kan i sin tur leda till ökad risk för ledrelaterade besvär tex. så som artros.

 

 

Hur mycket foder behöver min hund?

 

De näringsämnen som hunden behöver delas in i vatten, protein, fibrer, kolhydrater, fett, vitaminer och mineraler. En foderstatsberäkning*) anger hur mycket av varje näringsämne som just din hund behöver få i sig.

 

Kosten har stor betydelse under hela hundens liv. Det är extra viktigt med en välbalanserad kost i samband med rehabilitering. Det har visat sig att en hund som behöver vila i samband med skada eller efter en operation behöver mellan 25-100% mer kalorier än i vanliga fall.

 

 

*) En foderstat består av

  • Individuella energibehovet uträknat för just din hund.
  • En innehållsuträkning av vatten, protein, fibrer, kolhydrater, fett, vitaminer och mineraler i den fodergivan hunden får per dygn.
  • En innehållsuträkning av vatten, protein, fibrer, kolhydrater, fett, vitaminer och mineraler i den fodergivan hunden behöver per dygn.

 

Kost

 

Övervikt är tyvärr vanligt och ett stort problem för många hundar.

 

Fetma ger bla. ökad risk för ledproblem, cirkulationsstörningar, diabetes, sämre immunförsvar, hjärtproblem och som följd förkortad livslängd.

 

Kostanalys och Foderstat

(Pris enligt standardprismall)

 

Är en uträkning av din hunds energibehov och de viktiga näringsämnen som hunden behöver få i sig av maten. Du får en foderstat framräknad för just din hund. Beräknad på torrfoder, färskfoder, BARF eller blandat som du önskar.

 

Fysisk Friskvårdsgenomgång

(Pris enligt standardprismall)

 

Detta paketet är för dig som vill det bästa för din friska hund. Vi går igenom din hunds rörelsemönster, muskelgrupper och leder. Vi gör en visuell bedömning av hans/hennes hull, pälskvalitet, puls och andning. Detta ligger till grund för eventuella rekommendationer om behandling, träningsupplägg eller förslag på ytterligare utredning. Uppföljande besök debiteras enligt standardprismall (se höger list). Fysioterapeutisk behandling ersätter inte veterinärvård utan är ett komplement till denna.

 

 

Standardprismall

 

Första besöket (60 minuter) 600 kr

Undersökning av hund och behandlingsupplägg.

 

Andra besöket (45 minuter) 460 kr

Uppföljning och behandling

 

Klippkort (bundet till ägare)

Fem gånger 45 minuter 2000 kr

Tio gånger 45 minuter 3600 kr

 

Om ni har flera hundar som behöver behandling och inte önskar utnyttja klippkorten så debiteras timpenning om 600 kr/timma.

 

Medicinsk Laser

I de fall där vi endast skall behandla med laser styrs priset av hur stort område som behöver behandlas. En vanlig tidsåtgång är 20 minuter och ett pris på 350 SEK.

Copyright Daniellas Hundhälsa Friskvård & Rehabilitering © All Rights Reserved.