Rörelseanalys

Daniellas Hundhälsa

Friskvård & Rehabilitering

 

Rörelseanalys

 

I en rörelseanalys tittar man på hundens rörelsemönster, hållning, muskulatur och samspelet mellan dessa. Resultatet sammanställs och ligger till grund för behandling och träning.

 

 

 

Initialt görs en noggrann klinisk undersökning av hunden. Den består av palpation och manipulation av rygg och samtliga extremiteter. Alla avvikelser, smärta, svullnader, stelhet, osv. noteras.

 

För att studera hunden i rörelse krävs bra ljus, halkfritt och jämt underlag samt att hunden visas bra. Den ska helst röra sig i jämn skritt och trav utan att streta i kopplet eller hoppa omkring. Först noteras förändringar när hunden rör sig rakt fram, ibland är det vid vändningar, start och stopp eller vid hopp som hältan är mer tydlig.

 

.

Rörelseanalys och träningsprogram (Pris enligt standardprismall)

 

Vid första besöket går vi genom er hunds hälsohistoria. Vi gör en videoanalys av rörelsemönstret vid skritt, trav och eventuell provokation och genomgång av hundens muskelgrupper och leder.

Vid det uppföljande besöket går vi genom resultaten tillsammans och ni får personliga instruktioner hur träningsupplägget skall utföras.

 

Ibland finner vi avvikelser som behöver behandlas med massage eller stretching. Uppföljande behandlingar debiteras enligt standardprismall.

Fysioterapeutisk behandling ersätter inte veterinärvård utan är ett komplement till denna.

 

 

Rörelseanalys

(Pris enligt standardprismall)

 

I detta besöket ingår en videoanalys av rörelsemönstret vid skritt, trav och eventuell provokation samt genomgång av hundens muskelgrupper och leder. Utifrån fynden ges en första riktad behandling och rekommendation kring fortsatt terapi.

Fysioterapeutisk behandling ersätter inte veterinärvård utan är ett komplement till denna.

 

 

Träningsupplägg

(Pris enligt standardprismall)

 

Genomgång av träningens syfte samt upplägg av träning utifrån gemensamt utgångsläge. Träningsupplägg för en begränsad period, säsong eller hela året.

Standardprismall

 

Första besöket (60 minuter) 600 kr

Undersökning av hund och behandlingsupplägg.

 

Andra besöket (45 minuter) 460 kr

Uppföljning och behandling

 

Klippkort (bundet till ägare)

Fem gånger 45 minuter 2000 kr

Tio gånger 45 minuter 3600 kr

 

Om ni har flera hundar som behöver behandling och inte önskar utnyttja klippkorten så debiteras timpenning om 600 kr/timma.

 

Medicinsk Laser

I de fall där vi endast skall behandla med laser styrs priset av hur stort område som behöver behandlas. En vanlig tidsåtgång är 20 minuter och ett pris på 350 SEK.

 

Copyright Daniellas Hundhälsa Friskvård & Rehabilitering © All Rights Reserved.