Stressanalys

Daniellas Hundhälsa

Friskvård & Rehabilitering

 

Stress

 

Rent fysiologiskt är det som sker i kroppen vid stress samma för både människor och hundar. Då hunden utsätts för något hotfullt eller överraskande sker en kroppslig beredskap som kallas för kamp eller flykt reaktion, dvs kroppen mobiliserar extra krafter genom insöndring av stresshormoner i blodet. Hunden blir starkare, snabbare och orädd. Dessa effekter hjälper hunden att fly eller klara av stressituationen lättare och kan då kallas för ett slags positiv stress.

 

Att under lång tid utsättas för stress kan vara skadligt. Då kallas det patologisk stress. Denna kan drabba hunden genom tex smärta, sjukdom, skada, oväsen, trauma, hårda bestraffningar, ensamhet, hormoner, främmande miljöer, separation, felaktiga krav och konflikt inom familjen, överstimulering, understimulering etc.

 

 

Patologisk stress

 

Långvariga stressförhållanden kommer att verka destruktivt på hundens fysiologi och kanske framkalla psykosomatiska sjukdomar som tex. magproblem, njurbesvär, infektionskänslighet. Denna stress kan även leda till försämrad cirkulation, stelhet, svagheter, aptitlöshet, hjärt- och kärlsjukdomar mm.

 

Det finns olika beteenden som är starkt kopplade till stress. Det är stereotypa beteenden av monotoni, omriktade beteenden, tomgångshandlingar, överslagshandlingar och pendling.

 

Det är inte svårt att förstå hur hunden mår när den utsätts för stress och hur viktigt det är att försöka hjälpa hunden komma ur situationen.

 

Massage påverkar det autonoma nervsystemet som styr hundens inre självreglerande kroppsfunktioner. Därför verkar massage lugnande och avslappnande på hundens stresstillstånd.

 

Stress

 

Det är inte svårt att förstå hur hunden mår när den utsätts för stress och hur viktigt det är att försöka hjälpa hunden komma ur situationen.

Stressanalys

(Pris enligt standardprismall)

 

Bedömning av hundens mentala hälsa. Du får råd och förslag på hur du kan jobba vidare.

 

 

Mental Friskvårdsgenomgång

(Pris enligt standardprismall)

 

Detta är både ett paket för dig som vill ha en genomgång av din hunds mentala hälsa och för dig som har en hund med stressbesvär och uppförandeproblem. Vi analyserar, vid behov, problemet, gör förslag till övningar som underlättar i er vardag. Vi tar alltid hänsyn till familjens speciella situation och möjlighet att ge tid till sin hund. Uppföljande besök debiteras enligt standardprismall (se nedan).

 

 

Standardprismall

 

Första besöket (60 minuter) 600 kr

Undersökning av hund och behandlingsupplägg.

 

Andra besöket (45 minuter) 460 kr

Uppföljning och behandling

 

Klippkort (bundet till ägare)

Fem gånger 45 minuter 2000 kr

Tio gånger 45 minuter 3600 kr

 

Om ni har flera hundar som behöver behandling och inte önskar utnyttja klippkorten så debiteras timpenning om 600 kr/timma.

 

Medicinsk Laser

I de fall där vi endast skall behandla med laser styrs priset av hur stort område som behöver behandlas. En vanlig tidsåtgång är 20 minuter och ett pris på 350 SEK.

Copyright Daniellas Hundhälsa Friskvård & Rehabilitering © All Rights Reserved.